"Интернэт худалдааны хоёрдугаар конференци - Улаанбаатар 2016" хоёр дахь жилдээ болно

Цахим бизнес тэр тундаа интернэт худалдаа нь улс орны хөгжилд шинэ боломж, шинэ орчинг бий болгож байна. Зах хязгааргүй интернэт орчинд дэлхийн 7 тэрбум хүнээс 3 тэрбум гаруй нь холбогдож улс орнуудыг эдийн засаг платформ эдийн засаг хэлбэрт шилжиж байна.

Бид энэхүү хөгжлөөс хоцорч болохгүй бөгөөд хөгжиж буй орнууд өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх үүднээс төрийн бодлого зохицуулалтын хүрээнд цахим бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж үйл ажиллагааг нь гадаад зах зээлд гарахад чиглүүлж байна. Энэ удаагийн арга хэмжээ нь интернэт худалдаанд оролцогч талуудыг төрийн бодлого, зохицуулалтаар хэрхэн дэмжиж, амжилттай ажиллах замыг засахад чиглэнэ. Өөрөөр хэлбэл, цахим бизнес эрхлэгчид НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх боломжийг эрэлхийлж төр засгийн хэмжээнд гаргаж танилцуулна. 

Арга хэмжээнд эрт бүртгүүлж хэмнэлт гаргах боломжтой. Яг одоо бүртгүүлнэ үү: БҮРТГҮҮЛЭХ


"Интернэт худалдааны хоёрдугаар конференци - Улаанбаатар 2016" хоёр дахь жилдээ болно